.
.
Fermate Logo Fermate - topp
.
. Forsiden  |   Om oss  |   Kontakt  |   Kurs og undervisning  |   Samtaler  |   Artikler  |   Linker .
. . .
Vil du støtte Fermate
økonomisk
Linker

 

Besøk oss på Facebook

 

 

 

 

Ett år med Femate Sør

Det første året med Fermate på Sørlandet er et faktum. Hvordan har det gått, er det mange som spør seg. Hvordan tegner framtiden seg for sjelesorgsatsingen?

 

64949FermateSaar.JPG
Anne Honnemyr og Inge Flaat.


Anne Honnemyr og Inge Flaat (bildet) ble ansatt i hver sin 20 prosent stilling september 2011 for å være sjelesørgere, og for å ta ansvar for den daglige driften.

170 samtaler
Siden den gang har det vært ca. 40-50 mennesker som har brukt senteret. Det er til nå blitt gjennomført ca. 170 samtaler. Det har også vært gjennomført enkelte tema – kvelder og et par kurs. Dette må sies å være et godt førsteår i denne bransjen. Spesielt med tanke på hvor små ressurser Fermate har hatt til å gjøre tilbudet kjent.
Vi vet også at det tar noe tid før Fermate blir kjent på ”ryktebørsen”. Men vi håper at i løpet av kommende år, vil det være langt flere som vet om Fermate og benytter seg av tilbudet.

Fra ulike sammenhenger
Menneskene som benytter Fermate kommer fra svært ulike sammenhenger. Det er slett ikke bare ”Normisjonsfolk”. Faktisk er det et mindretall som kommer fra våre egne sammenhenger. Behovene er mange og forskjellige, og i sjelesorgen får vi oppleve mange flotte ting. Mennesker som finner tilbake til både seg selv, medmennesker, livet og troen!

Fermate Sør trenger…
Vi vil nevne noen utfordringer som Fermate Sør står overfor – kanskje noen av dere som har sjelesorg og veiledning som hjertesak kan hjelpe oss?

l. Kontorlokaler
Fermate Sør har i dag kontorer i regionens bygg i Dronningens gate i Kristiansand. Regionen flytter etter all sannsynlighet til Bibelskolen i Grimstad neste vår. Fermate flytter IKKE med. Det betyr at vi er ute etter et par egnede kontorer. Er det noen som har gode tips til oss? Fermate har ikke seddelbunker å slå i bordet med, men vi vet at der det er hjerterom, er det ofte husrom.

2. Faste givere
Fermate Sør trenger faste givere. Dersom dette skal være et av de diakonale tilbud Normisjon har å tilby i overskuelig framtid, trenger vi en økonomi som bærer seg. Det aller beste hadde vært om økonomien også gav rom for utvidelse. Behovet for sjelesorg og veiledning tror vi bare blir større i tiden som kommer. Med Fermates kompetanse står vi bedre rustet til å møte det. Å bli fast giver, gjøres enkelt ved å melde fra til regionkontoret at du ønsker å øremerke midler til Fermate Sør. Du kan også gå inn på våre hjemmesider: http://sor.fermate.no/. Der finner du ut hvordan du kan støtte Fermate økonomisk.

3. Sponsorer
Fermate Sør trenger støtte/sponsorer til sine annonsekampanjer. Til nå har vi kun hatt annonser inne i sørlandsavisene i to-tre korte perioder. Ved et par av annonsekampanjene, har vi fått flere brukere. Derfor ser vi at vi burde hatt flere slike kampanjer.

Noen fakta om Fermate
Fermate Sør holder til i regionens lokaler i Kristiansand. Der foregår de fleste samtaler. Men samtalene kan også foregå i Arendalsregionen når brukerne er fra Aust-Agder.
I tillegg til de fast ansatte sjelesørgerne, har Fermate også avtaler med frivillige sjelesørgere. Noen av dem er allerede i full gang.
Det er flest individuelle samtaler på sjelesorgsenteret, men det tilbys også parsamtaler for ektepar og samboende.
Fermate tilbyr kurs. Et av kursene kalles ”Tillit, makt og krenkelser”. Dette kan brukes som et tre timers kveldskurs med en liten matpause mellom.
Faglig oppfølging av Fermate foregår i samarbeid med Høgskolen Diakonova.
Fermate Sør eies og drives av Normisjon region Agder.
Fermate Sør har et eget som består av: Svein Lilleaasen, Grimstad, Gunstein Vetrhus, Grimstad og Else Marie Treldal, Froland.
Fermate Sør kan kontaktes på telefon: 453 93 192 eller e-post: post@sor.fermate.no.

Tanker om framtiden
Det er å ønske at Fermates tilbud blir enda bedre kjent i tiden som kommer.
Til det er vi avhengige av at Normisjonsfolket og andre sprer informasjon om at det finnes et slikt tilbud på Sørlandet.
Man deler aldri noe om hva som skjer i sjelesorgsamtaler, men at slike samtaler kan ha avgjørende betydning for både relasjonen til seg selv, andre og Gud - er noe vi kan skrive under på!
 

Nyheter


Velkommen til Fermate!


Ett år med Femate Sør

..