.
.
Fermate Logo Fermate - topp
.
. Forsiden  |   Om oss  |   Kontakt  |   Kurs og undervisning  |   Samtaler  |   Artikler  |   Linker .
. . .
Vil du støtte Fermate
økonomisk
Linker

 

Besøk oss på Facebook

 

 

 

 

Om oss

Eierskap

Ressurssenterets eiere er Normisjon region Agder.

Basis

Ressurssenteret bygger sin virksomhet på Guds ord og Den norske Kirkes bekjennelsesskrifter.

Verdier

Kristen tro og etikk ligger til grunn for vårt menneskesyn og vårt møte med medmennesker.

  • Vår holdning til mennesker skal være preget av kjærlighet og respekt slik vi ser det praktisert i Jesu liv og eksempel, gjennom.
  • Nærhet til mennesker – ved å være tilgjengelig, tydelig og lyttende.
  • Nærhet til Gud- ved å leve i lydhørhet og ved å søke hans vilje i Guds ord og bønn.
  • Nærhet til eget liv – ved å fremme åpenhet , ærlighet og sannhet.
     
fb01top
Fermate er
• et sted der hele livets virkelighet kan snakkes om
• et sted der du møtes med omsorg og respekt uansett livssituasjon og livssyn.
• et sted der du møter veiledning basert p kristen tro og etikk.
• et sted der du møter noen som har tid og som kan f¿lge deg gjennom prosesser.
fb01b

Nyheter


Velkommen til Fermate!


Ett år med Femate Sør

..